automobilklub inoAutomobilklub Inowrocławski zaprasza wszystkich chętnych do udziału w rajdzie samochodowym "Inowrocławska jesień"

Trasa przebiegać będzie po Inowrocławiu i okolicach. Długość trasy około 65 km.

Celem imprezy jest popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem, poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych i historycznych regionu, szeroko rozumiana promocja regionu oraz popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form czynnego wypoczynku.

Startować może każdy kto posiada prawo jazdy i samochód. Do udziału w rajdzie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane i sprawne technicznie - z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC.Przejazd wyznaczoną trasą odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Załoga zobowiązana jest poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zgodnie z książką drogową - itinererem. Na trasie rajdu zlokalizowane są liczne próby sprawnościowe, próby samochodowe oraz zagadki, których to szybkie i poprawne wykonanie jest premiowane punktami. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, a dla uczestników dyplomy.