W marcu br. uczestnicy walnego zebrania członków Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, postanowili o rozszerzeniu obszaru działalności stowarzyszenia. Podjęliśmy starania o zawiązanie współpracy z jak największą liczbą organizacji turystycznych i samorządów działających na terenie CAŁYCH Kujaw. Następstwem tych decyzji jest wniosek o zmianę nazwy stowarzyszenia.