Po raz drugi LOT Kujawy brał udział w warsztatach, których celem jest zbudowanie trwałej marki i promocji Kujaw. Tym razem spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele Uzdrowisk, PTTK, Samorządów, Informacji Turystycznych i innych podmotów zaangażowanych w branży turystycznej, odbyło się we włocławskim Bowarze B. 

Tym razem rozważaliśmy jaka grupa turystów jest najszym najczęstszym gościem. Jak długo u nas pozostają. Co jest w kręgu ich zainteresowań. Każde kolejne warsztaty skłaniają nas do co raz wnikliwszej analizy naszego regionu, a wnioski wpływają na kolejne podejmowane wyzwania. Na efekt końcowy musimy jeszcze trochę poczekać.