7 czerwca 2019 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano zmiany nazwy naszego stowarzyszenia. Od tej chwili działamy pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy, a naszą nową siedzibą jest biuro przy ul. Solankowej 77 w Inowrocławiu.